Posts Tagged ‘ghp’

HACCP faq

Styczeń 15, 2012

Co to jest HACCP?

System HACCP oznacza system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points).

Kto musi wdrożyć HACCP?

Każdy podmiot gospodarczy występujący w łańcuchu żywnościowym (od produkcji rolnej do sklepów spożywczych) jest zobowiązany do obligatoryjnego wdrożenia HACCP oraz  szkoleń swoich pracowników, posiadania zaświadczeń ich odbycia (certyfikatów) oraz prowadzenia dokumentacji (procedur) systemu HACCP.

Dlaczego trzeba wdrożyć HACCP?

Kto nie wdroży zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi, podlega karze, a wdrożenie to musi być udokumentowane posiadaniem dokumentacji i zaświadczeń ze szkoleń do wglądu organów kontroli (np. SANEPIDU).

Reklamy

haccp iso 22000 szkolenia wdrożenia audity

Lipiec 23, 2009

Systemy HACCP, ISO 22000 w przemyśle gastronomii i handlu żywnością. Szkolenia wewnętrzne pracowników. Audity wewnętrzne w zakładzie, aktualizacja dokumentacji systemów jakości. Księga HACCP dla sklepów spożyczych, hurtowni oraz zakładów żywienia zbiorowego. Procedury i instrukcje GHP/GMP.