Archive for Styczeń 2012

HACCP faq

15 stycznia, 2012

Co to jest HACCP?

System HACCP oznacza system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points).

Kto musi wdrożyć HACCP?

Każdy podmiot gospodarczy występujący w łańcuchu żywnościowym (od produkcji rolnej do sklepów spożywczych) jest zobowiązany do obligatoryjnego wdrożenia HACCP oraz  szkoleń swoich pracowników, posiadania zaświadczeń ich odbycia (certyfikatów) oraz prowadzenia dokumentacji (procedur) systemu HACCP.

Dlaczego trzeba wdrożyć HACCP?

Kto nie wdroży zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi, podlega karze, a wdrożenie to musi być udokumentowane posiadaniem dokumentacji i zaświadczeń ze szkoleń do wglądu organów kontroli (np. SANEPIDU).